İhanet Nickleri
İhanet Nickleri

DüşLerde ßir Sen ßiriktirdim Yüreğime!

yikildim, yoruldum, varliginla tukendim

KeLimeLerin ßûyûsûnde tıkanır yutkunamadığım en

ßûyûk tutarsızLık Yûreğimi ßin parçaya ayırıyør $imdinin içime vuran sancısı

îlk gôrûstê a$kâ înânîrmîSìn yôksà di$arî cìkìp têkrârmî gîrêyîm ?

Sanal Alem İşte daLqasIz denize herkes KAPTAN

kàLbiné µzànàn bµ yøLdà ,bénS¡zS¡n àrtIk sén wàzqéCd¡m hér$éydén

ßeLki Kurduğumuz HayaLLer ßiter Diye,