Fuat Uzkınay Kimdir
Fuat Uzkınay Kimdir

Türkiye’de Sinemaya olan ilginin artmasıyla birlikte Uzkınay’ın da dikkatini çeken sinema sanatı, onun dahiliye müdürlüğü yaptığı okulda öğrencilere sinemayı tanıtan ve öğreten dersler vermesini sağladı.

Şehzadebaşı’nda Milli Sinema adı verilen ve daha sonra “Ali Efendi Sineması” adını alan ilk Türk sinemasının 19 Mart 1914 tarihinde açılımasında Uzkınay’ın büyük emeği geçmiştir.

Türkiye’de sinemayı halka ilk tanıtan Sigmund Weinberg’den sinema oynatıcısının kullanılmasını öğrendi.

1888, Üsküdar – 29 Mart 1956 – İstanbul), ilk Türk sinemacısı.

İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Sultanisi’ni bitirdikten sonra İstanbul Dar – ül Fünun’un fizik-kimya bölümüne girdi.