Elin Pelin Kimdir
Elin Pelin Kimdir

Köyde ataerkil yaşamın yıkılışını anlattığı “Gerak’giller” adlı uzun öyküsü, Bulgar edebiyatının en önemli eserleri arasında kabul edilir.

Çocuk edebiyatı alanında da eserler vermiştir.

Bulgaristan’ın dışında Rusya’da da tanınmıştır.

Adı, 1950’de Sofya’nın doğusundaki bir ilçeye verilmiştir.

. 8 Temmuz 1877, Baylovo Köyü, Sofya – ö. 3 Aralık 1949, Sofya) Bulgar yazar.

Bulgar edebiyatının önemli yazarlarındandır.

19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarındaki yıllarda Bulgaristan köylerinin gerçeklerini anlatan eserler vermiş ve “köy yazarı” olarak tanınmıştır.