Çalınmış Şair Fıkrası
Çalınmış Şair Fıkrası

*Bir gün ünlü şair Enverî, Belh çarşısından geçerken bir kalabalık gördü.

* Kalabalığı yarınca bir de ne görsün?

* Adamın biri onun kasidelerini kendi adına okuyor ve halk da alkış tutuyor.

*Yaklaşıp adama sordu:

*- Kimin şiirlerini okuyorsun sen?

*- Enverî’nin.

*- Enverî’yi tanır mısın ?

*- Ne diyorsun? Enverî benim.

*Enverî güldü ve :

*- Çalınmış şiir duymuştum ama

* çalınmış şair duymamıştım hiç! dedi.