Atatürk Mesajları

Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.

Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.

Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller . ister.

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır.

Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Etiketler: