Ahmet Tevfik Ozan Kimdir
Ahmet Tevfik Ozan Kimdir

Zorunlu hizmetini, 1986 -1989 yılları arasında Balıkesir’de yaptı. Kayseri’de de bir müddet çalıştıktan sonra, memleketi Elazığ’a döndü. Halen Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Türkiye genelinde, sosyal ve kültürel hizmet yapan birçok vakıf ve dernekte aktif görevlerde bulundu.

Şair Ahmet Tevfik Ozan’ın şehircilik ve kentleşme üzerine bilimsel çalışmaları da bulunmaktadır.

1953 Harput). Türk şair, yazar. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı şairi.

1953 yılında Harput’ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimi’ni Elazığ’da yaptıktan sonra; 1971 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne girdi.

Bir süre okulundan uzak kalan Ahmet Tevfik Ozan, öğrenimini Erzurum ve Kayseri’de tamamlayarak 1986 yılında tıp doktoru oldu.