Ah Elinden Yandı Cesette Canım

Ah Elinden Yandı Cesette Canım Şiiri

Ah elinden yandı cesette canım
Bu ne derttir buna bir el katan yok
Hicran oku değdi döküldü kanım
Zevrakımız aşk gölüne atan yok
Geçti geçer günüm aklı karalı
Yitirmişim han bakışlı maralı
Yad avcı elinden gitti yaralı
Tezmiş dağdan dağa varıp tutan yok
Şahin pervaz edip çıktı elimden
Şöhret Zülfikârı düştü belimden
Şat gözümden aksa Fırat dilimden
Elim elmas tutsa alıp satan yok
Soldu mor menevşem hem bahçebârım
Baykuş tek viranda nâle-yi zârım
Vücudumda üç yüz altmış damarım
Uyandı kan ağlar durup yatan yok
Sönmez Celalî’nin bu aşk ateşi
Çekilmez badesi kaynamaz aşı
Mahmut gelmez elde değildir başı
Benim ile gam yükünü çeken yok

Aşık Celali

Etiketler: